Przygotowanie do certyfikatów: Goethe Institut, PWD, TestDAF


Uzyskanie certyfikatu to potwierdzenie znajomości języka niemieckiego na konkretnym poziomie. Certyfikat językowy jest świetnym dodatkiem do CV, dzięki któremu możliwości w wielu życiowych sytuacjach będą zdecydowanie większe.

Przygotowujemy do najbardziej popularnych egzaminów potwierdzających znajomość języka niemieckiego. Lektorzy, którzy prowadzą kursy  sami te certyfikaty posiadają, co znacząco wpływa na skuteczność prowadzonych zajęć.

 

Certyfikaty Goethe-Institut

Certyfikaty Goethe-Institut są synonimem niemieckiej jakości. Certyfikaty te cieszą się na całym świecie dużym uznaniem. Umożliwiają jednoznaczne określenie poziomu umiejętności językowych, na różnych poziomach według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego od A1 do C2 w zakresie mówienia, słuchania, czytania i pisania. Są cenione przez pracodawców w kraju i w Niemczech oraz przez instytucje edukacyjne w Niemczech i innych krajach niemieckojęzycznych.

Do wyboru jest sześć poziomów trudności: A1, A2, B1, B2, C1 i C2.

Certyfikat z języka biznesowego Prüfung Wirtschaftsdeutsch


Certyfikat Prüfung Wirtschaftsdeutsch International nazywany jest „kluczem do niemieckiej gospodarki”. Poświadcza znajomość języka niemieckiego na poziomie C1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. W ramach egzaminu sprawdzane są cztery umiejętności językowe – czytanie, pisanie, mówienie i rozumienie ze słuchu. Osoby przystępujące do egzaminu muszą wykazać się umiejętnością swobodnego posługiwania się językiem niemieckim w kontekście biznesowym. Wszystkie zadania egzaminacyjne są bezpośrednio związane z zadaniami, które czekają na pracownika, np. analiza raportów, statystyk, przygotowywanie zapytań, składanie ofert, prezentowanie pomysłów.

Organizatorami egzaminu są Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa, Carl Duisberg Centren i Goethe-Institut.

Podczas kursu przygotowującego Słuchacze przerabiają testy egzaminacyjne z poprzednich lat, ćwiczą poszczególne elementy części ustnej egzaminu, t.j. przedstawienie się w sytuacji biznesowej, prezentację przedsiębiorstwa na podstawie udostępnionych informacji, dyskutują i przedstawiają argumenty na przedstawiony temat. Poza tym dzięki różnorakim ćwiczeniom uczą się ładnych zwrotów i wzbogacają słownictwo biznesowe.

Certyfikat TestDAF

TestDaF jest egzaminem językowym dla cudzoziemców, którzy chcą podjąć studia w Niemczech lub potrzebują potwierdzenie znajomości języka niemieckiego.