Postępowanie karne po niemiecku


Termin najbliższego szkolenia: 24.06.2020 godz. 18:30 - 20:00

Szkolenie ma na celu zapoznać z podstawowymi pojęciami z zakresu postępowania karnego w języku niemieckim. Punktem wyjścia będą polskie regulacje prawne.

Omówione zostaną następujące kwestie:

1. Sąd (właściwość sądu, wyłączenie sędziego)

2. Strony, obrońcy, pełnomocnicy (oskarżyciel publiczny, pokrzywdzony, oskarżyciel posiłkowy, oskarżyciel prywatny, oskarżony, obrońca, pełnomocnik)

3. Czynności procesowe (orzeczenia, zarządzenia i polecenia, terminy, doręczenia, protokoły)

4. Dowody (przesłuchanie, wyjaśnienia oskarżonego, świadkowie, pokrzywdzony, biegli, oględziny, otwarcie zwłok, eksperyment procesowy, zatrzymanie rzeczy, przeszukanie, kontrola i utrwalanie rozmów).

5. Środki przymusu (zatrzymanie, środki zapobiegawcze: tymczasowe aresztowanie, poręczenie majątkowe, dozór policji,
zawieszenie w czynnościach, zakaz opuszczania kraju)

6. Postępowanie przed sądem I instancji – przebieg rozprawy głównej.

7. Postępowanie odwoławcze (apelacja, zażalenie).

 

Uwagi organizacyjne:

– Szkolenie online na platformie ClickMeeting prowadzone w formie webinaru, możliwe będzie odsłuchanie go w późniejszym czasie, uczestnicy będą mieli możliwość zadawania pytań, na które na bieżąco będą udzielane odpowiedzi.

– Przeznaczone dla tłumaczy j.niemieckiego, osób przygotowujących się do egzaminu na tłumacza przysięgłego, prawników, studentów kierunków filologicznych.

– Skrypt szkoleniowy zostanie udostępniony dzień wcześniej do samodzielnego wydrukowania.

– Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu, które zostanie przesłane mailem w dniu następnym.

Zapisy: biuro@deutschplus.pl

Koszt: 99 zł early bird (przy zapisie i wpłacie do 14.06), 129 zł