Kurs języka niemieckiego ogólnego

Kurs języka niemieckiego ogólnego skierowany jest do osób dorosłych, posługujących się językiem na wszystkich poziomach zaawansowania (A1-C2), które chcą jednocześnie rozwijać wszystkie sprawności językowe – gramatykę, słownictwo i wymowę oraz sprawności językowe, takie jak mówienie, rozumienie ze słuchu, czytanie i pisanie. Sprawności te są niezbędne do porozumiewania się w różnych sytuacjach codziennych i zawodowych. Kurs jest adresowany również do osób, które chcą wzbogacić zasób słownictwa jak i popracować nad płynnością i poprawnością wypowiedzi ustnych. Różnorodne metody pracy, dostosowane do potrzeb i charakterystyki uczenia się przez dorosłych, sprawiają, że zajęcia są ciekawe i skuteczne. Szczególny nacisk położony jest na umiejętności komunikacyjne.

Plusy naszego kursu języka niemieckiego:

– prowadzimy zajęcia na wszystkich poziomach zaawansowania,

– małe grupy (3-6 osób)

– nowoczesne metody pracy dostosowane do potrzeb osób dorosłych,

– ciekawe i różnorodne materiały dydaktyczne,

– przyjazna atmosfera,

– wykwalifikowani lektorzy, którzy stale pogłębiają swoją wiedzę na temat metodyki nauczania języka niemieckiego