Postępowanie cywilne po niemiecku

Termin najbliższych warsztatów: wrzesień 2020

Omówione zostaną następujące kwestie:


1. Sąd (właściwość sądu, wyłączenie sędziego)

2. Strony, obrońcy, pełnomocnicy (oskarżyciel publiczny, pokrzywdzony, oskarżyciel posiłkowy, oskarżyciel prywatny, oskarżony, obrońca, pełnomocnik)

3. Czynności procesowe (orzeczenia, zarządzenia i polecenia, terminy, doręczenia, protokoły)

4. Dowody (przesłuchanie, wyjaśnienia oskarżonego, świadkowie, pokrzywdzony, biegli, oględziny, otwarcie zwłok, eksperyment procesowy, zatrzymanie rzeczy, przeszukanie, kontrola i utrwalanie rozmów).

Środki przymusu (zatrzymanie, środki zapobiegawcze: tymczasowe aresztowanie, poręczenie majątkowe, dozór policji, zawieszenie w czynnościach, zakaz opuszczania kraju)

5. Postępowanie przed sądem I instancji – przebieg rozprawy głównej.

6. Postępowanie odwoławcze (apelacja, zażalenie).

Uwagi organizacyjne:

– Szkolenie online na platformie ClickMeeting i będzie prowadzony w formie webinaru, możliwe będzie odsłuchanie go w późniejszym czasie, uczestnicy będą mieli możliwość zadawania pytań, na które na bieżąco będą udzielane odpowiedzi.

– Szkolenie przeznaczone dla tłumaczy j.niemieckiego, osób przygotowujących się do egzaminu na tłumacza przysięgłego, prawników, studentów kierunków filologicznych.

– Skrypt szkoleniowy zostanie udostępniony dzień wcześniej do samodzielnego wydrukowania.

– Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu, które zostanie przesłane mailem w dniu następnym.

Zapisy: biuro@deutschplus.pl

Koszt: 99 zł (early bird)/ 129 zł