Kurs języka niemieckiego biznesowego

Kurs języka niemieckiego biznesowego został stworzony z myślą o przedstawicielach środowiska biznesowego którzy chcą podnieść swoje kompetencje językowe. Zajęcia są skierowane do osób, które używają języka niemieckiego w pracy i chcą nauczyć się skutecznego porozumiewania podczas wyjazdów, spotkań służbowych. Słuchacze ćwiczą m.in. ćwiczą m.in. prowadzenie spotkań, przedstawianie prezentacji, wyrażanie swojej opinii w dyskusjach, negocjowanie, prowadzenie rozmów telefonicznych oraz pisanie korespondencji biznesowej.


Podczas zajęć główny punkt ciężkości położony jest na komunikację. Podstawą pracy jest podręcznik, który jest jednak obficie uzupełniany przez materiały autentyczne, takie jak artykuły i materiały audio i video. Zajęcia są prowadzone przez lektora z dużym obyciem biznesowym. Kurs biznesowego niemieckiego prowadzony jest na różnych poziomach zaawansowania, z uwzględnieniem poszczególnych dziedzin biznesu.

Plusy naszego kursu języka niemieckiego biznesowego:

– małe grupy (3-6 osób)

– ćwiczenie umiejętności komunikacyjnych w biznesie,

– praca nad płynnością wypowiedzi,

– poszerzanie zakresu specjalistycznego słownictwa biznesowego,

– nowoczesne metody pracy dostosowane do potrzeb osób dorosłych,

– ciekawe i różnorodne materiały dydaktyczne,

– przyjazna atmosfera,

– wykwalifikowani lektorzy, którzy stale pogłębiają swoją wiedzę na temat metodyki nauczania języka niemieckiego