Język niemiecki prawniczy - nasz kurs autorski

Jest to nasz kurs autorski, który z sukcesem prowadzimy od 2013 roku. Nie uczymy na nim prawa niemieckiego, ale języka. Naszym celem jest wyposażenie Słuchaczy w takie kompetencje i umiejętności, które pozwolą im zrozumieć sporządzone w języku niemieckim umowy, dokumenty, pisma, jak również wyjaśnić niemieckojęzycznemu klientowi instytucje polskiego prawa, omówić z nim opracowaną strategię postępowania. 

 

Kurs jest wypróbowany i w pełni dostosowany do potrzeb prawników i przyszłych tłumaczy. Jest przeznaczony dla osób posługujących się językiem niemieckim na poziomie B1-C1 Od słuchaczy nie jest wymagana wcześniejsza znajomość niemieckiego języka prawniczego.

Podstawą pracy na zajęciach jest szeroka gama materiałów autentycznych: umowy, dokumenty, fragmenty kodeksów, aktualności z niemieckojęzycznych stron internetowych dla prawników, nagrania audio i video, sporządzone przez lektorów karty pracy i glosariusze.

Materiały wykorzystywane podczas kursu znalazły się w podręczniku do niemieckiego prawniczego, który ukaże się w maju 2020 w wydawnictwie CH Beck.

Program kursu:

1. Juristische Berufe (Zawody prawnicze)

2. Strafrecht (Prawo karne)

3. Vollmacht und Prokura (Pełnomocnictwo i prokura)

4. Vertragsarten (Umowy)

5. Erbrecht (Prawo spadkowe)

6. Familienrecht (Prawo rodzinne)

7. Arbeitsrecht (Prawo pracy)

8. Verfahren in der ersten Instanz (Postępowanie przed sądem pierwszej instancji)

9. Zeugen (Świadkowie)

10. Gesellschaften (Spółki)

11. Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Spółka z o.o.)

12. Aktiengesellschaft (Spółka akcyjna)

13. Mahnverfahren (Postępowanie upominawcze)

14. Zwangsvollstreckung (Postępowanie egzekucyjne)

15. Insolvenzrecht (Prawo upadłościowe)

Kurs języka niemieckiego prawniczego odbywa się w wersji stacjonarnej w Poznaniu, jak i online.


Prowadzimy również w poznańskich kancelariach i firmach.