Spółki po niemiecku - warsztat terminologiczny

Termin najbliższego warsztatu: 26.08.2020 godz. 18:30 - 20:00

Szkolenie ma na celu zapoznać z podstawowymi pojęciami z zakresu prawa spółek w języku niemieckim. Punktem wyjścia będą polskie regulacje prawne.

 

Omówione zostaną następujące kwestie:

Spółka z o.o.: umowa spółki z o.o., kapitał zakładowy, udziały, wkłady pieniężne i rzeczowe, dopłaty, reprezentacja spółki, zarząd, wspólnicy (powoływanie, odwoływanie, prawa i obowiązki, odpowiedzialność), zgromadzenie wspólników (powoływanie, zadania i obowiązki, podejmowanie uchwał), kapitał zakładowy, (podwyższenie i obniżenie, obowiązek wnoszenia dopłat, podział zysku), dokumentacja spółki (roczne sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z działalności), rozwiązanie spółki.

Spółka akcyjna: statut, kapitał zakładowy i sposoby jego wniesienia, rodzaje akcji, akcjonariusze (ich prawa i obowiązki), zarząd (powoływanie, uprawnienia), rada nadzorcza, walne zgromadzenie akcjonariusze

Uwagi organizacyjne

– Szkolenie online na platformie ClickMeeting i będzie prowadzony w formie webinaru, możliwe będzie odsłuchanie go w późniejszym czasie, uczestnicy będą mieli możliwość zadawania pytań, na które na bieżąco będą udzielane odpowiedzi.

– Szkolenie przeznaczone dla tłumaczy j.niemieckiego, osób przygotowujących się do egzaminu na tłumacza przysięgłego, prawników, studentów kierunków filologicznych.

– Skrypt szkoleniowy zostanie udostępniony dzień wcześniej do samodzielnego wydrukowania.

– Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu, które zostanie przesłane mailem w dniu następnym.

Zapisy: biuro@deutschplus.pl

Koszt: 99 zł (uczestnicy i absolwenci naszego kursu „niemiecki prawniczy” 89 zł)